петък, 16 март 2018 г.

Class Review - The Legionnaire

Тук ще намерите всички умения на класа Оплаквач. Те са разделени в четири основни групи - Primal, Laments (основните му умения за контрол), Omens (умения, които изискват мислене няколко хода в бъдещето) и Prophecies (умения, които са полезни за ориентиране в битката)

На картите ще видите много често текст подобен на X/Y/Z, който означава, че ако изберете умението да е първо ниво (бронзово), то стойността ще е X, ако е второ ниво (сребърно), то стойността ще е Y, и следователно, ако е трето ниво (златно), то стойността ще е Z. Primal уменията са различни в тази насока, защото от тях може да изберете само 1, и следователно и нива.

За да си направите "Сетъп", ще ви е нужно да си изберете една от двете карти за герой, едно Primal умение и три други, които да подредите в желания от вас ред.

ВАЖНО! - При създаване на "Сетъп"-а. Ако използвате повече от едно умение от един и същ тип в през хода си, то всяко следващо умение от този тип ще получава по един Fatigue counter повече. Пример - Играете с Омърсител и сте избрали всички умения от типа "Tool" - Disabling dartNumbing pin и  Rain of Needles. Използвате Disabling dart, поставяте един Fatigue counter на него. Ако използвате Numbing pin същия ход, ще поставите 2 Fatigue counter-a на него, а ако използвате и Rain of Needles в същия ход, върху картата ще поставите 3 Fatigue counter-а.

Герои

Primals - 

Between two worlds - Между два свята


Hundred souls - Стотици души


Banners of the Legions
Class Review - The Lamenter

Тук ще намерите всички умения на класа Оплаквач. Те са разделени в четири основни групи - Primal, Laments (основните му умения за контрол), Omens (умения, които изискват мислене няколко хода в бъдещето) и Prophecies (умения, които са полезни за ориентиране в битката)

На картите ще видите много често текст подобен на X/Y/Z, който означава, че ако изберете умението да е първо ниво (бронзово), то стойността ще е X, ако е второ ниво (сребърно), то стойността ще е Y, и следователно, ако е трето ниво (златно), то стойността ще е Z. Primal уменията са различни в тази насока, защото от тях може да изберете само 1, и следователно и нива.

За да си направите "Сетъп", ще ви е нужно да си изберете една от двете карти за герой, едно Primal умение и три други, които да подредите в желания от вас ред.

ВАЖНО! - При създаване на "Сетъп"-а. Ако използвате повече от едно умение от един и същ тип в през хода си, то всяко следващо умение от този тип ще получава по един Fatigue counter повече. Пример - Играете с Омърсител и сте избрали всички умения от типа "Tool" - Disabling dartNumbing pin и  Rain of Needles. Използвате Disabling dart, поставяте един Fatigue counter на него. Ако използвате Numbing pin същия ход, ще поставите 2 Fatigue counter-a на него, а ако използвате и Rain of Needles в същия ход, върху картата ще поставите 3 Fatigue counter-а.

Герои
 Primals -Laments - Оплаквания


Omens - Поличби

Prophecies - Пророчества


Class Review - The Berserker

Тук ще намерите всички умения на класа Берсерк. Те са разделени в четири основни групи - Primal, A beast in Battle (основните му офанзивни умения), Berserker's Wrath (умения, по-скоро ориентирани към тактическа игра) и Juggernaut's Will (умения, които му дават повече гъвкавост в дългите битки).

На картите ще видите много често текст подобен на X/Y/Z, който означава, че ако изберете умението да е първо ниво (бронзово), то стойността ще е X, ако е второ ниво (сребърно), то стойността ще е Y, и следователно, ако е трето ниво (златно), то стойността ще е Z. Primal уменията са различни в тази насока, защото от тях може да изберете само 1, и следователно и нива.

За да си направите "Сетъп", ще ви е нужно да си изберете една от двете карти за герой, едно Primal умение и три други, които да подредите в желания от вас ред.

ВАЖНО! - При създаване на "Сетъп"-а. Ако използвате повече от едно умение от един и същ тип в през хода си, то всяко следващо умение от този тип ще получава по един Fatigue counter повече. Пример - Играете с Омърсител и сте избрали всички умения от типа "Tool" - Disabling dartNumbing pin и  Rain of Needles. Използвате Disabling dart, поставяте един Fatigue counter на него. Ако използвате Numbing pin същия ход, ще поставите 2 Fatigue counter-a на него, а ако използвате и Rain of Needles в същия ход, върху картата ще поставите 3 Fatigue counter-а.

  Герои

   Primal -

   A beast in Battle -

   Berserker's Wrath

Juggernaut's Will
Class Review - The Defiler

Тук ще намерите всички умения на класа Омърсител. Те са разделени в четири основни групи - Primal (което са му отровите), Tools (основните му офанзивни умения), Dangers (умения, даващи някаква форма на Area Control) и Jungle Laws (неговата мобилност).

На картите ще видите много често текст подобен на X/Y/Z, който означава, че ако изберете умението да е първо ниво (бронзово), то стойността ще е X, ако е второ ниво (сребърно), то стойността ще е Y, и следователно, ако е трето ниво (златно), то стойността ще е Z. Primal уменията са различни в тази насока, защото от тях може да изберете само 1, и следователно и нива.

За да си направите "Сетъп", ще ви е нужно да си изберете една от двете карти за герой, едно Primal умение и три други, които да подредите в желания от вас ред.

ВАЖНО! - При създаване на "Сетъп"-а. Ако използвате повече от едно умение от един и същ тип в през хода си, то всяко следващо умение от този тип ще получава по един Fatigue counter повече. Пример - Играете с Омърсител и сте избрали всички умения от типа "Tool" - Disabling dartNumbing pin и  Rain of Needles. Използвате Disabling dart, поставяте един Fatigue counter на него. Ако използвате Numbing pin същия ход, ще поставите 2 Fatigue counter-a на него, а ако използвате и Rain of Needles в същия ход, върху картата ще поставите 3 Fatigue counter-а.

Герои -Primals - Отрови

Tools - Инструменти
Dangers - Опастности

Jungle Laws - Закони на джунглата